PARATUM z.s.

- Být připraven, znamená nebýt překvapen -


Naší činností je zejména podpora všestranného rozvoje osobnosti dětí, mládeže i dospělých, jejich výchova a vzdělávání, braněbezpečnostní problematika, příprava pro situace nouzových a krizových stavů, ochranu krajiny a přírody, pořádání volnočasových, kulturních, sportovních, zájmových a vzdělávacích akcí, realizace táborů, výletů a výprav, adaptačních kurzů, školení a seminářů pro děti, mládež a dospělé. Když pro někoho můžu něco udělat, tak to prostě udělám.

 Hlavní je být sám sebouStránky jsou v úpravě


KDO NÁS PODPORUJE