Teambuilding

Teambuilding - programy jsou zaměřené na osobnostní rozvoj účastníků, rozvoj týmové spolupráce, komunikace, posílení firemní a týmové identity, vzájemné důvěry a prohloubení stávajících sociálních vazeb. Užijte si společně zábavu a vzájemně se lépe poznejte. 

Tyto programy jsou obvykle koncipovány pro menší, až středně velké skupiny - cca 6-30 osob, rozsah odpovídá velikosti skupin, obvykle pak 1-3 dnům.

Termíny a místo jsou domluveny dle potřeb

Zpravidla probíhá akce v tomto objektu

Rekreační areál chatky-jívová