ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA TÁBOR KOSATKA 2023

Písemnou přihlášku si stáhněte, vyplňte a podepište. Bez vlastnoručně podepsané přihlášky, lékařského potvrzení a prohlášení o bezinfekčnosti NELZE převzít dítě na tábor.