Žádost o zařazení do HORMONŮ podléhá schválení


ŽÁDOST o zařazení do HORMONŮ v roce 2023

Písemnou přihlášku si stáhněte, vyplňte a podepište. Bez vlastnoručně podepsané přihlášky, lékařského potvrzení a prohlášení o bezinfekčnosti NELZE převzít dítě na tábor.